Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS)

Johansen (IAS)

Indywidualna Stymulacja słuchu dr K. Johansena dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Program Johansen IAS, czyli indywidualna stymulacja słuchu to metoda zapoczątkowana przez dr Kjelda Johansena – duńskiego nauczyciela i psychologa, dyrektora Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją.

Program Johansen IAS opiera się na nagranej na syntezatorze muzyce odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają w sposób stymulujący poprawiając funkcjonowanie uwagi słuchowej uczestnika. Do realizacji programu potrzebne są jedynie słuchawki i odtwarzacz płyt CD.

Trening słuchowy Johansena poprzedza szczegółowa diagnoza obejmująca wywiad, badanie audiometrii tonalnej oraz testy mowy utrudnionej (w tym test dychotyczny). Po diagnozie uczestnik programu otrzymuje specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym oraz zalecenia dotyczące realizacji programu.

Indywidualnie dobrane nagranie powinno być słuchane codziennie, przez 10 minut. Postępy w terapii kontrolowane są w zależności od wieku, co 4-8 tygodni. Po kolejnym badaniu uczestnik otrzymuje następną płytę CD.

Terapia Johansena kończy się stopniowo poprzez zmniejszanie liczby dni i skracanie czasu słuchania utworów. Cały program Indywidualnej Stymulacji Słuchu trwa od 6 do 18 miesięcy. U dzieci zajmuje on najczęściej od 9 do 10 miesięcy.

Program Johansen IAS:

 • Rozwija zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych
 • Wspiera naukę i umiejętność czytania
 • Rozwija rozumienie mowy
 • Poprawia artykulację
 • Rozwija komunikację
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała oraz utrzymanie równowagi
 • Koordynuje ruchy ciała
 • Rozwija motorykę

Program Johansen IAS jest przeznaczony dla osób:

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z dysleksją
 • z ADHD
 • z zaburzeniami koncentracji
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń
 • z porażeniem mózgowym
 • z które wykazują nadwrażliwość na dźwięki
 • z autyzmem

Pośród czynników, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wymienia się:

 • częste zapalenia ucha środkowego
 • genetyczne dyspozycje np. dysleksja
 • wcześniactwo
 • niedotlenienie w czasie porodu
 • urazy głowy

Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS) należy do grupy oddziaływań terapeutycznych realizowanych w warunkach domowych zgodnie z przygotowanym, indywidualnym programem. Nie jest w tej formie terapii wymagany specjalistyczny sprzęt. Płyt CD można słuchać w domu lub w szkole, co obniża koszty i czyni metodę dostępną dla osób mieszkających z dala od dużych ośrodków miejskich. Uczestnictwo w programie terapii zajmuje tylko 10 minut dziennie.

W trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Poniżej znajduje się kwestionariusz wstępny, który mogą wypełnić rodzice, których dziecko przejawia problemy z przetwarzaniem słuchowym. Duża ilość odpowiedzi pozytywnych sugerowałaby przeprowadzenie diagnozy proponowanej terapii.Kwestionariusz do pobrania