KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AKSON Specjalistyczny Gabinet ds. Dysfunkcji Rozwojowych Dzieci i Młodzieży – mgr Anita Adamczak, Tłoki 103c, 64-200 Wolsztyn, tel. 607 038 993, e-mail: anita@akson.nazwa.pl, NIP 923-116-89-97, REGON 301596936

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji diagnozy i terapii integracji sensorycznej (w tym terapia ręki), diagnozy i terapii EEG Biofeedback, diagnozy i terapii Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do dokumentacji związanej z prowadzoną diagnozą i terapią.

Macie Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, m.in. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia terapii i diagnozy, a po ich zakończeniu będą przechowywane przez okres wymagany prawem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości podjęcia terapii i diagnozy.

Podstawa prawna do udzielenia niniejszej informacji: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).