Oferta

Akson, jest miejscem ,gdzie oferuje się pomoc dzieciom i ich rodzicom, młodzieży i dorosłym w zakresie:

  • diagnozy i terapii integracji sensorycznej (w tym terapia ręki)
  • diagnozy i terapii EEG Biofeedback
  • diagnozy i terapii Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen (IAS)
  • opieki lekarza neurologa przez cały czas trwania terapii