EEG Biofeedback

EEG Biofeedback jest metodą zaliczaną to technik neurotechnologicznych. Są to technologie wykorzystujące wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną i bioinżynieryjną do ulepszania funkcji mózgu.

Metoda powstała w ośrodku szkolenia astronautów NASA, a następnie weszła do medycyny klinicznej.

Przy użyciu dwóch zestawów komputerowych współpracujących ze sobą, jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym, a czynnością neurofizjologiczną mózgu. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry - ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci wzrokowej (wideogra przebiega pomyślnie), słuchowej (sygnały dźwiękowe), ponadto istnieje możliwość informacji dotykowej. Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces znika.

Dzięki metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe) ponieważ stan naszego umysłu i zachowanie łączy się we wzorcu pracy mózgu.

Zastosowanie EEG Biofeedback:

 • Dla osób zdrowych (dzieci, młodzież, dorośli):
  • w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału, również w zakresie nauki języków obcych (uczniowie, maturzyści, itp.)
  • w celu przygotowywania do uzyskiwania lepszych wyników sportowych dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością
  • dla osób pracujących twórczo
 • Dla poprawy zdrowia w zaburzeniach psychosomatycznych i psychologicznych (dzieci, młodzież, dorośli):
  • przy zaburzeniach uwagi i koncentracji
  • przy zaburzeniach rozwoju mowy
  • przy nadpobudliwości ruchowej, agresji, apatii (zespoły ADHD, ADD)
  • przy problemach szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia, itp.)
  • przy przewlekłych bólach głowy i migrenach, zaburzeniach snu, przy zespole chronicznego zmęczenia
  • przy stanach lękowych, natręctwach, depresji
  • przy terapii uzależnień (hazard, alkoholizm, narkomania)
  • przy zaburzeniach przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja)
  • przy tremie, napięciu wewnętrznym, złej samoocenie
 • W chorobach neurologicznych i psychicznych:
  • w dziecięcym porażeniu mózgowym
  • w padaczce (również lekoopornej)
  • w rehabilitacji po urazach czaszki
  • w autyzmie
  • w rehabilitacji po operacjach mózgu

Częstotliwość spotkań nie mniej niż 2 razy w tygodniu. Czas trwania terapii w zależności od głębokości stopnia zaburzenia.

Zgłoszenie na terapię EEG BFB po przedłożeniu zaświadczenia od lekarza neurologa o braku przeciwskazań do terapii.

Zgłoszenia na terapię EEG BIOFEEDBACK pod nr tel. : 607038993 lub e-mail: anita@akson.nazwa.pl