Start

Co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksji, zaburzeniami uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Proponowana Terapia Johansena dostosowuje do potrzeb dziecka - indywidualny program stymulacji słuchu. Zachęcam do zapoznania się z ofertą zajęć!

O mnie

mgr Anita Adamczak oligofrenopedagog, terapeuta metod: integracji sensorycznej, EEG Biofeedback, Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen (IAS). Członek PSTIS. Dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia do wglądu w gabinecie Akson. Gabinet zarejestrowany na stronach Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Obecność na stronach Stowarzyszenia jest dla Państwa potwierdzeniem kompetencji terapeuty.

Zdjęcia